AKTUALNOŚCI STRUKTURA ZESPOŁU PROJEKTY KONTAKT facebook
wesołe dzieci

REKRUTACJA 2017/2018

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

PRAWA DZIECKA

KALENDARZ

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOLNA BAZA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

INFORMACJE DLA RODZICÓW

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM

RAPORT Z EWALUACJI WEWĘTRZNEJ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

BIOFEEDBACK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

BIBLIOTEKA AUDIO

BIBLIOTEKA VIDEO

data wpisu: 26.03.2020

Ważny komunikat dla rodziców


Autor wpisu: Izabela Kokot


Od 26 marca 2020 roku do odwołania zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie.

 

 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

 

25 marca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa spowodowało, ze konieczne jest prowadzenie procesu nauczania zaplanowanego na rok szkolny w zmienionych warunkach organizacyjnych, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zapewni ono uczniom obowiązek realizacji podstawy programowej zalecany w rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020 r. zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczniów i ich możliwościami psychofizycznymi i założeniami zawartymi w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych. Wychowawcy i nauczyciele pozostają z Państwem i uczniami w kontakcie korzystając z dostępnych środków komunikacji elektronicznej (np. profil Facebook, Messenger, poczta elektroniczna, sms, rozmowy telefoniczne).

W sytuacjach wymagających pomocy i wsparcia, jestem do Państwa dyspozycji i proszę o kontakt telefoniczny 62 725 24 31 lub 608100021

 

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

Dorota Walczak