AKTUALNOŚCI STRUKTURA ZESPOŁU PROJEKTY KONTAKT facebook
wesołe dzieci

REKRUTACJA 2017/2018

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

PRAWA DZIECKA

KALENDARZ

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOLNA BAZA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

INFORMACJE DLA RODZICÓW

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM

RAPORT Z EWALUACJI WEWĘTRZNEJ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

BIOFEEDBACK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

BIBLIOTEKA AUDIO

BIBLIOTEKA VIDEO

 

Struktura zespołu

W skład Zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna im. M. Grzegorzewskiej
– oddziały klasowe I – VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
– oddziały klasowe I – VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

2) Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

3) Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 Specjalna
– oddziały klasowe I – III wielozawodowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Uczniowie szkoły zawodowej mają możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu: cukiernik oraz kucharz w pracowniach na terenie szkoły.
Praktyki zawodowe w zakresie innych zawodów uczniowie realizują u pracodawców poza szkołą.

6) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

– oddziały klasowe I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
– oddziały klasowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

7) Dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizuje się zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;

w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  • W ZSS prowadzone jest nauczanie indywidualne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim na wszystkich poziomach edukacyjnych.
  • Do szkół w ZSS przyjmowani są także uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną