AKTUALNOŚCI STRUKTURA ZESPOŁU PROJEKTY KONTAKT facebook
wesołe dzieci

REKRUTACJA 2017/2018

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

PRAWA DZIECKA

KALENDARZ

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOLNA BAZA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

INFORMACJE DLA RODZICÓW

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM

RAPORT Z EWALUACJI WEWĘTRZNEJ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

BIOFEEDBACK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

BIBLIOTEKA AUDIO

BIBLIOTEKA VIDEO

data wpisu: 03.06.2021

Spis powszechny


Autor wpisu: Izabela Kokot


Ważna informacja dotycząca spisu powszechnego

 

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów spisowych z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn, Gminne Biuro Spisowe informuje w jaki sposób można zweryfikować ich tożsamość:

 1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
 2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:

 • Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88
 • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe
 • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
 • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.

Trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić rachmistrzowi spisowemu podania danych, po uprzedniej weryfikacji jego tożsamości.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Dane nie będą przekazywane do innych instytucji.  Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie zapewnione zostało stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem, umożliwiającym przeprowadzenie samopisu internetowego (Rynek Ratusz, parter, pokój nr 4).

 

Dane, które warto wcześniej przygotować, aby z sukcesem przystąpić do spisu:

 1. Numer PESEL osoby spisującej się
 2. Drugie imię (z dowodu osobistego)
 3. Rok budowy domu (może być przybliżony)
 4. Informacja dotycząca właściciela mieszkania (np. czy jest nią osoba fizyczna, spółdzielnia mieszkaniowa, gmina, Skarb Państwa, itd.). Powierzchnia użytkowa mieszkania w metrach kwadratowych
 5. Informacja o ewentualnej niepełnosprawności (posiadanych aktualnych orzeczeniach o niepełnosprawności)
 6. Poziom wykształcenia (np. ukończone podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, itd.)
 7. Zawód wykonywany

Ważne:

W razie spisywania wszystkich współmieszkańców, osoba dokonująca spisu powinna w przypadku punktów: 1, 2, 6, 7 oraz 8,  posiadać również informacje dotyczące tych osób.

 

Wypełniając formularz spisowy należy pamiętać, że wskazujemy dane wg stanu na dzień 31 marca 2021 oraz że podajemy informacje o swoim faktycznym miejscu zamieszkania (nie zameldowania).

Osoby spisujące się nie są zobowiązane do okazywania żadnych dokumentów, potwierdzających posiadanie przez nie niepełnosprawności, inwalidztwa.