AKTUALNOŚCI STRUKTURA ZESPOŁU PROJEKTY KONTAKT facebook
wesołe dzieci

REKRUTACJA 2017/2018

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

PRAWA DZIECKA

KALENDARZ

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOLNA BAZA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

INFORMACJE DLA RODZICÓW

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM

RAPORT Z EWALUACJI WEWĘTRZNEJ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

BIOFEEDBACK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

BIBLIOTEKA AUDIO

BIBLIOTEKA VIDEO

data wpisu: 24.02.2019

Projekt “Moje kompetencje – moja przyszłość”


Autor wpisu: Izabela Kokot


Nasza szkoła przystąpiła do projektu unijnego „Moje kompetencje – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, nr RPWP.08.01.02-30-0005/16, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia dydaktyczne:
Terapia behawioralna dla uczniów ze spectrum autyzmu, terapia behawioralna dla uczniów z zaburzeniami zachowania – w tym FAS – oraz zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą Marii Montessori.
Więcej o projekcie można przeczytać na stronie Powiatu Krotoszyńskiego: http://www.powiat-krotoszyn.pl/…/moje-kompetencje-moja-przy… .