AKTUALNOŚCI STRUKTURA ZESPOŁU PROJEKTY KONTAKT facebook
wesołe dzieci

REKRUTACJA 2017/2018

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

PRAWA DZIECKA

KALENDARZ

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOLNA BAZA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

INFORMACJE DLA RODZICÓW

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM

RAPORT Z EWALUACJI WEWĘTRZNEJ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

BIOFEEDBACK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

BIBLIOTEKA AUDIO

BIBLIOTEKA VIDEO

Informacje dla rodziców:

Rada Rodziców ZSS Krotoszyn w roku szkolnym 2021/2022

Aneta Kowalczyk – przewodnicząca
Ewa Plewa – z-ca przewodniczącej
Dominika Pietrzak – Duczmal – skarbnik
Krzysztof Marszałek – członek