AKTUALNOŚCI STRUKTURA ZESPOŁU PROJEKTY KONTAKT facebook
wesołe dzieci

REKRUTACJA 2017/2018

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

PRAWA DZIECKA

KALENDARZ

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOLNA BAZA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

INFORMACJE DLA RODZICÓW

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM

RAPORT Z EWALUACJI WEWĘTRZNEJ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

BIOFEEDBACK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

BIBLIOTEKA AUDIO

BIBLIOTEKA VIDEO

data wpisu: 19.10.2020

Informacja Dyrektora Szkoły


Autor wpisu: Izabela Kokot


Informujemy, że koordynatorem do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie wyznacza panią Jolantę Bryjak pełniącą funkcję psychologa oraz panią Ewę Baran-Idziak – nauczyciela.