Ta strona może używć ciasteczek (cookies). Korzystając z strony bez dokonania zmian ustawień dotyczących cookies, zgadzasz się na ich używanie. Dowiedz się więcej

 

 
biblioteka wideo

Struktura Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie rok powstania 1997
W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:


I. Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej
- oddziały klasowe I – VI dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- oddziały klasowe I – VI dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim
- Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim


II. Gimnazjum Nr 6 Specjalne .
- oddziały klasowe I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- oddziały klasowe I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim


III. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Specjalna.
- oddziały klasowe I – III wielozawodowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim.

Uczniowie ZSZ mają możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu: cukiernik oraz kucharz w pracowniach na terenie szkoły.
Praktyki zawodowe w zakresie innych zawodów uczniowie realizują u pracodawców poza szkołą.

Zespół Szkół Specjalnych jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu kucharz.


IV. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy .

- oddziały klasowe I – III dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

* Dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku od 0 do 8 lat prowadzone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

* W ZSS prowadzone jest nauczanie indywidualne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim na wszystkich poziomach edukacyjnych.

* Do szkół w ZSS przyjmowani są także uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną.

   

OFERTA EDUKACYJNA