AKTUALNOŚCI STRUKTURA ZESPOŁU PROJEKTY KONTAKT facebook
wesołe dzieci

REKRUTACJA 2017/2018

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

PRAWA DZIECKA

KALENDARZ

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOLNA BAZA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

INFORMACJE DLA RODZICÓW

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM

RAPORT Z EWALUACJI WEWĘTRZNEJ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

BIOFEEDBACK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

BIBLIOTEKA AUDIO

BIBLIOTEKA VIDEO

SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2021

Bilans jednostki budżetowej.

Rachunek zysków i strat jednostki.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Informacja dodatkowa.

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020

Bilans

Informacja dodatkowa

   

Rachunek zysków i strat

  

Zestawienie zmian w funduszu

  

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian

SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

STATUT SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

Zarządzenie z dnia …
DO POBRANIA W FORMACIE PDF (*.pdf)
Kliknij aby
pobrać plik

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

Kliknij
aby pobrać plik

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

Kliknij aby pobrać
plik

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

Kliknij aby pobrać
plik

Kliknij aby pobrać
plik

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

Kliknij aby pobrać plik