AKTUALNOŚCI STRUKTURA ZESPOŁU PROJEKTY KONTAKT facebook
wesołe dzieci

REKRUTACJA 2017/2018

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

PRAWA DZIECKA

KALENDARZ

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOLNA BAZA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

INFORMACJE DLA RODZICÓW

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM

RAPORT Z EWALUACJI WEWĘTRZNEJ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

BIOFEEDBACK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

BIBLIOTEKA AUDIO

BIBLIOTEKA VIDEO

Biofeedback

Biofeedback- biologiczne sprzężenie zwrotne to nowoczesna metoda terapeutyczna poprawiająca efektywność
pracy mózgu, umożliwiająca profesjonalną diagnozę i nieinwazyjne techniki pracy z dzieckiem.

Jest metodą opartą na specjalistycznym programie komputerowym , umożliwia kontrolę nad procesami
fizjologicznymi powoduje poprawę koncentracji, uspokojenie i wyciszenie emocji.
Atutem systemu jest szeroki, stale wzbogacany zestaw atrakcyjnych, trójwymiarowych gier, bajek,
animacji dostosowanych do indywidualnych możliwości dziecka.

dla kogo?
Treningi Biofeedback przeznaczone są dla uczniów mających:
– gorsze wyniki w nauce
– specyficzne trudności w uczeniu się
– zaburzenia uwagi
– problemy z właściwym zachowaniem, ogólną samokontrolą
Zastosowanie treningu może znacznie polepszyć czynność bioelektryczną mózgu wraz z ukierunkowaniem i
wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia i stanów nadmiernego
hamowania.

Trening poprawia:
-koncentrację uwagi i jej utrzymanie
-szybkość uczenia się ,zapamiętywania i przypominani


Diagnoza
Diagnoza pozwala na trafne określenie problemów w zakresie przetwarzania na poziomie centralnym.

Trening
W oparciu o wynik uzyskany w procesie diagnozy, terapeuta dostosowuje program treningowy do
indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka

Dodatkowe czujniki mające zastosowanie w terapii:

SR – mierzy elektryczne przewodzenie skóry.
Elektrody montuje się na opuszkach
palców.

oddechowy – czujnik rytmu i długości wydechów, montuje się go w okolicach brzucha

temperaturowy-czujnik temperatury zakłada się na opuszkę palca, stosowany jest do treningu relaksu.

Elektrody montuje się na opuszkach palców.

Biofeedback jest metodą całkowicie bezpieczną, bez skutków ubocznych. Motorem skuteczności terapii jest
silna motywacja dziecka.

Terapia powinna być prowadzona w sposób ciągły, systematyczny i indywidualny; w zależności od potrzeb
dziecka