Biofeedback- biologiczne sprzężenie zwrotne to nowoczesna metoda terapeutyczna poprawiająca efektywność pracy mózgu, umożliwiająca profesjonalną diagnozę i nieinwazyjne  techniki  pracy z dzieckiem.

Jest metodą opartą na specjalistycznym programie komputerowym , umożliwia kontrolę nad procesami fizjologicznymi powoduje poprawę koncentracji, uspokojenie i wyciszenie emocji.
Atutem systemu jest szeroki, stale wzbogacany zestaw atrakcyjnych, trójwymiarowych gier, bajek, animacji dostosowanych do indywidualnych możliwości dziecka

[1]

Dla kogo?

Treningi Biofeedback przeznaczone są dla uczniów mających:
- gorsze wyniki w nauce
- specyficzne trudności w uczeniu się
- zaburzenia uwagi
- problemy z właściwym zachowaniem, ogólną samokontrolą
Zastosowanie treningu może znacznie polepszyć czynność bioelektryczną mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia i stanów nadmiernego hamowania.

[2]

Trening poprawia:
-koncentrację uwagi i jej utrzymanie
-szybkość uczenia się ,zapamiętywania i przypominania sobie
-kondycję umysłową i fizyczną

Diagnoza
Diagnoza pozwala na trafne określenie problemów w zakresie przetwarzania na poziomie centralnym.

Trening
W oparciu o wynik uzyskany w procesie diagnozy, terapeuta dostosowuje program treningowy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka

[3]

Dodatkowe czujniki mające zastosowanie w terapii:

SR – mierzy elektryczne przewodzenie skóry.
Elektrody montuje się na opuszkach
palców.

oddechowy – czujnik rytmu i długości wydechów, montuje się go w okolicach brzucha


temperaturowy-czujnik temperatury zakłada się na opuszkę palca, stosowany jest do treningu relaksu.
Elektrody montuje się na opuszkach palców.


Biofeedback jest metodą całkowicie bezpieczną, bez skutków ubocznych. Motorem skuteczności terapii jest silna motywacja dziecka.

Terapia powinna być prowadzona w sposób ciągły, systematyczny i indywidualny; w zależności od potrzeb dziecka


[4]


 

powrót >>>