AKTUALNOŚCI STRUKTURA ZESPOŁU PROJEKTY KONTAKT facebook
wesołe dzieci

REKRUTACJA 2017/2018

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

PRAWA DZIECKA

KALENDARZ

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOLNA BAZA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

INFORMACJE DLA RODZICÓW

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM

RAPORT Z EWALUACJI WEWĘTRZNEJ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

BIOFEEDBACK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

BIBLIOTEKA AUDIO

BIBLIOTEKA VIDEO

data wpisu: 22.09.2022

Alarm przeciwpożarowy – ćwiczenia


Autor wpisu: Anna Ziembińska


Dnia 20 września br. w naszej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Celem ewakuacji było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia pożarem, sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami.

Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z budynków w których nastąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w konsekwencji katastrofy, awarii, pożaru lub innych zdarzeń. O godz. 10.30 nasi uczniowie po usłyszeniu alarmowego sygnału dźwiękowego wraz z nauczycielami i obsługą zgodnie z drogami ewakuacji przemieścili się na wyznaczony teren zbiórki.

Akcja przebiegła prawidłowo, sprawnie i szybko.
opr. K.D.